آموزش سُر خوردن روی آب

آموزش سر خوردن روی آب

سُر خوردن روی آب یکی از تکنیک های شنا است که برای تغییر جهت، تنظیم نفس، استراحت و امنیت در آب استفاده می شود. سُر خوردن روی آب به این دلیل نامیده می شود که در آن سر به صورت چرخشی روی آب حرکت می کند. سُر خوردن روی آب با انواع مختلفی از پاها و سبک های شنا سازگار است.

اما چطور می توان سُر خوردن روی آب را یاد گرفت؟

پاسخ: این است که با تمرین و تکرار، مهارت خود را در سُر خوردن روی آب افزایش دهید. برای این کار، شما باید قدم های زیر را طی کنید:

• قبل از هر چیز، باید به یک استخر کم عمق یا یک منطقه امن در ساحل بروید. همیشه یک همراه یا نگهبان ساحل داشته باشید.

• سپس باید وارد آب شوید و به عمق قامت خود بروید. سعی کنید با آب ارتباط برقرار کنید و با آب بازی کنید. لمس کردن، پرتاب کردن، پشتک زدن و دست زدن به آب می تواند به شما حس خوبی بدهد.

• سپس باید به صورت عمودی در آب ایستاده و نفس عمیق بکشید. سپس به آرامی خود را به عقب بلند کنید و سر و گردن خود را رو به بالا نگه دارید. دست های خود را در کنار بدن قرار دهید و پای خود را در حالت خمیده نگه دارید. این حالت را حالت “ستاره” می گویند.

• سپس باید با استفاده از پای خود، خود را در حالت “ستاره” نگه دارید. با حرکت دادن پای خود به صورت پای دوچرخه، مانع از فرو رفتن پایین شوید. برای این کار، شما باید پای خود را به صورت معرفی شده در مقاله قبل حرکت دهید.

• سپس باید با استفاده از سر خود، خود را در حالت “ستاره” نگه دارید. با چرخاندن سر خود به صورت دایره ای، مانع از وارد شدن آب به بینی و دهان شوید. برای این کار، شما باید سر خود را به صورت زیر حرکت دهید:

• سر خود را به سمت راست بچرخانید و از زیر بینی خود نفس بگیرید.

• سر خود را به جلو بچرخانید و از دهان خود نفس بدهید.

• سر خود را به سمت چپ بچرخانید و از زیر بینی خود نفس بگیرید.

• سر خود را به جلو بچرخانید و از دهان خود نفس بدهید.

• این حرکات را به صورت متناوب و مداوم تکرار کنید.

• سپس باید تلاش کنید تا حالت “ستاره” را بدون استفاده از دست های خود حفظ کنید. با نگه داشتن هوای کافی در شکم و قفسه سینه، مانع از فرو رفتن بدن شوید. با نگه داشتن سر و گردن خود رو به بالا، مانع از ورود آب به بینی و دهان شوید. با چرخاندن سر خود به صورت دایره ای، مانع از وارد شدن آب به گوش ها شوید. سعی کنید به آرامی و با اعتماد به نفس شناور بمانید.

• در نهایت، باید به تدریج عمق و مدت زمان سُر خوردن روی آب را افزایش دهید. شروع کنید با چند ثانیه، سپس چند دقیقه، سپس چند بار در روز. شروع کنید با آب کم عمق، سپس آب متوسط عمق، سپس آب عمیق. هر مرحله را با احساس راحتی و امنیت انجام دهید.

سُر خوردن روی آب یک تکنیک شنا است که برای تغییر جهت، تنظیم نفس، استراحت و امنیت در آب استفاده می شود. سُر خوردن روی آب با انواع مختلفی از پاها و سبک های شنا سازگار است. سُر خوردن روی آب می تواند به شما کمک کند تا با آب آشنا شوید، تعادل خود را در آب یاد بگیرید، نفس خود را در آب کنترل کنید، استراحت کنید و برای شنای بعدی آماده شوید. پس برای خود و عزیزانتان، سُر خوردن روی آب را یاد بگیرید و از آب لذت ببرید

کلیدواژه : آموزش شنا
بیژن پیریائی
ارسال دیدگاه