آموزش پای کرال سینه

آموزش پای کرال سینه

پای کرال سینه یکی از تکنیک های شنا است که برای ایجاد قدرت و سرعت در آب استفاده می شود. پای کرال سینه به این دلیل نامیده می شود که در آن پاها به صورت مشابه حرکت کردن پاهای یک خرچنگ در آب حرکت می کنند. پای کرال سینه با انواع مختلفی از دست ها و سبک های شنا سازگار است، اما بیشتر با دست کرال سینه و شنای کرال سینه هماهنگ است.

اما چطور می توان پای کرال سینه را یاد گرفت؟

پاسخ این است که با تمرین و تکرار، مهارت خود را در پای کرال سینه افزایش دهید. برای این کار، شما باید قدم های زیر را طی کنید:

• قبل از هر چیز، باید به یک استخر کم عمق یا یک منطقه امن در ساحل بروید. همیشه یک همراه یا نگهبان ساحل داشته باشید.

• سپس باید وارد آب شوید و به عمق قامت خود بروید. سعی کنید با آب ارتباط برقرار کنید و با آب بازی کنید. لمس کردن، پرتاب کردن، پشتک زدن و دست زدن به آب می تواند به شما حس خوبی بدهد.

• سپس باید به صورت عمودی در آب ایستاده و نفس عمیق بکشید. سپس به آرامی خود را به عقب بلند کنید و سر و گردن خود را رو به بالا نگه دارید. دست های خود را در کنار بدن قرار دهید و پای خود را در حالت خمیده نگه دارید. این حالت را حالت “ستاره” می گویند.

• سپس باید با استفاده از پای خود، خود را در حالت “ستاره” نگه دارید. با حرکت دادن پای خود به صورت پای کرال سینه، مانع از فرو رفتن پایین شوید. برای این کار، شما باید پای خود را به صورت زیر حرکت دهید:

• پای خود را به صورت همزمان به جلو و به هم نزدیک کنید.

• پای خود را به صورت همزمان به عقب و به هم دور کنید.

• پای خود را به صورت همزمان به جلو و به هم نزدیک کنید.

• این حرکات را به صورت متناوب و مداوم تکرار کنید.

• سپس باید تلاش کنید تا حالت “ستاره” را بدون استفاده از دست های خود حفظ کنید. با نگه داشتن هوای کافی در شکم و قفسه سینه، مانع از فرو رفتن بدن شوید. با نگه داشتن سر و گردن خود رو به بالا، مانع از ورود آب به بینی و دهان شوید. با حرکت دادن پای خود به صورت پای کرال سینه، مانع از فرو رفتن پایین شوید. سعی کنید به آرامی و با اعتماد به نفس شناور بمانید.

• در نهایت، باید به تدریج عمق و مدت زمان پای کرال سینه را افزایش دهید. شروع کنید با چند ثانیه، سپس چند دقیقه، سپس چند بار در روز. شروع کنید با آب کم عمق، سپس آب متوسط عمق، سپس آب عمیق. هر مرحله را با احساس راحتی و امنیت انجام دهید.

پای کرال سینه یک تکنیک شنا است که برای ایجاد قدرت و سرعت در آب استفاده می شود. پای کرال سینه با انواع مختلفی از دست ها و سبک های شنا سازگار است، اما بیشتر با دست کرال سینه و شنای کرال سینه هماهنگ است. پای کرال سینه می تواند به شما کمک کند تا با آب آشنا شوید، قدرت خود را در آب یاد بگیرید، سرعت خود را در آب افزایش دهید و برای شنای بعدی آماده شوید. پس برای خود و عزیزانتان، پای کرال سینه را یاد بگیرید و از آب لذت ببرید.‍

بیژن پیریائی
ارسال دیدگاه