آئین نامه مسابقات شنا بزرگسالان جام شهدای غواص

\r\n\r\nسابقات شنا بزرگسالان (جام شهدای غواص) ویژه آقایان در رده های سنی بالای ۲۵ سال (متولدین ۱۳۷۰ به پائین) از ۱۳ تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۵به میزبانی تهران استخر آزادی برگزار خواهد شد.\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\nبه گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بر اساس تصمیم فدراسیون شنا مقرراست مسابقات شنای بزرگسالان در رده های سنی بالای ۲۵ سال  (متولدین ۱۳۷۰ به پائین) تحت عنوان ((جام شهدای غواص)) ویژه آقایان به میزبانی هیات شنای استان تهران جهت توسعه کمی و کیفی شنای بزرگسالان کشور برگزار شود. این مسابقات از ۱۳ تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.\r\n\r\n \r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\nجهت دریافت نسخه کامل آیین نامه مسابقات شنا بزرگسالان ((جام شهدای غواص)) ویژه آقایان در رده های سنی بالای ۲۵ سال کلیک کنید.\r\n\r\nتعداد افراد اعزامی ازهر باشگاه/هیات شنای استان:\r\n\r\nالف) ورزشکار ۱۲ نفر\r\n\r\nتبصره ۱ : از آنجا که حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، ورزشکار  ۱۲  نفرخواهد بود. لذا مقتضی است سرپرست و مربی تیم از بین شرکت کنندگان در مسابقات انتخاب و معرفی گردد.\r\n\r\nمحل وزمان اجرای مسابقات:\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

رده های سنی متولدین ورود به اردو شروع مسابقات پایان مسابقات خروج از اردو
بالای ۲۵ سال  (آقایان) ۱۳۷۰ به پایین بعدازظهرچهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ساعت ۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ صبح روز شنبه\r\n\r\n(۹صبح ) ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

\r\n \r\n\r\nمحل برگزاری و اسکان شناگران:\r\n\r\nمحل برگزاری : استان تهران – کیلومتر ۵ اتوبان تهران –کرج-  استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی\r\n\r\nمحل اسکان و پذیرش : مجموعه ورزشی آزادی – خوابگاه شماره ۲ آزادی\r\n\r\nسرپرست اجرایی مسابقات : آقای علیرضا فروغی\r\n\r\nمسئول اسکان و پذیرش  : آقای بهنام صادقی نژاد\r\n\r\n \r\n\r\n²جدول رده های سنی و تاریخ تولد :\r\n\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ردیف رده  سنی متولدین
۱ ۲۵ تا ۲۹  سال ۱۳۷۰  الی  ۱۳۶۶
۲ ۳۰  تا ۳۴ سال ۱۳۶۵  الی  ۱۳۶۱
۳ ۳۵  تا ۳۹  سال ۱۳۶۰  الی   ۱۳۵۶
۴ ۴۰ تا ۴۴  سال ۱۳۵۵  الی  ۱۳۵۱
۵ ۴۵ تا ۴۹  سال ۱۳۵۰   الی  ۱۳۴۶
۶ ۵۰  تا ۵۴  سال ۱۳۴۵   الی   ۱۳۴۱
۷ ۵۵  تا ۵۹ سال ۱۳۴۰  الی   ۱۳۳۶
۸ ۶۰ تا ۶۴  سال ۱۳۳۵  الی  ۱۳۳۱
۹ ۶۵  تا ۶۹ سال ۱۳۳۰  الی   ۱۳۲۶
۱۰ ۷۰  تا ۷۴  سال ۱۳۲۵  الی   ۱۳۲۱
۱۱ ۷۵  تا ۷۹  سال ۱۳۲۰   الی   ۱۳۱۶
۱۲ ۸۰ سال وبه بالا ۱۳۱۵    به پائین

\r\n

\r\n

\r\n

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *